دانلود آلبوم تلفیقی ابرها اثری از موسیقی دانان سه نسل موسیقی

در تاریخ 2017/05/23
دانلود آلبوم تلفیقی ابرها اثری از موسیقی دانان سه نسل موسیقی
Various Artists – Clouds (2008) CD1-02 MP3 320K
ابرها،پاره هایی است تراویده از ذهن و سرپنجه موسیقی دانانی از سه نسل.ابرها افقی را ترسیم میکند تا در آسمانی بهاری ، هدیه ای باشد برای شنونده.آلبوم ابرها را می توان آلبومی بدون سبک نامید؛ به این معنا که آنقدر هر قطعه با قطعه دیگر تفاوت دارد که نمی توان برچسب یک سبک واحد را بر پیشانی آلبوم نهاد. خالقان هر یک در سبک خود از بهترین‌ها هستند و قطعاتی از آنها که شنیده نشده، در ابرها گرد هم آورده شده است.خالقان قطعات آن شامل حسین علیزاده، ضیا طبسیان و کیا طبسیان، پژمان حدادی، کامران رستگار، علیرضا مرتضوی، بردیا کیارس، پیمان یزدانیان، آنکیدو دارش، ژیوان گاسپاریان، مهرداد پاکباز، هوشیار خیام، کیاوش صاحب نسق، کریستف رضاعی، آزاد حکیم رابط، عمر فاروغ تکبیلک، «روین صداقت کیش و چند گروه چند ملیتی می‌باشند.
آهنگ ساز
پیمان یزدانیان، کریستف رضاعی، آنکیدو دارش، گروه کنستانتینوپل، ژیوان گاسپاریان، مهرداد پاکباز، هوشیار خیام، کیاوش صاحب نسق، گروه بازار بلو، عمر فاروغ تکبیلک
نوازندگان
حسین علیزاده، ضیا طبسیان، کیا طبسیان، پژمان حدادی، کامران رستگار، علیرضا مرتضوی، بردیا کیارس، پیمان یزدانیان، آنکیدو دارش، ژیوان گاسپاریان، مهرداد پاکباز، هوشیار خیام، کیاوش صاحب نسق، گروه بازار بلو، کریستف رضاعی، آزاد حکیم رابط، گروه کنستانتینوپل، عمر فاروغ تکبیلک

مجوز ارشاد:۵۵۶۵

, , , , , , , , , , , , , , , , , ,