دانلود آلبوم جام خیال از سهیل رزاقی

در تاریخ 2017/07/01
دانلود آلبوم جام خیال از سهیل رزاقی
مجوز ارشاد:۹۲-۸۰۷۵
سهیل رزاقی از کودکی آموختن تنبک را نزد برادرش سینا رزاقی آغاز نمود و در ادامه از محضر داریوش زرگری و بهمن رجبی بهره جست.
او در سال ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ به عنوان رتبۀ برتر جشنوارۀ موسیقی تک‌نوازان انتخاب شد.

, , , ,