دانلود آلبوم دعوت اثری از تریوی شمیرانی

در تاریخ 2018/03/12
نایـــــــــــــــــــــــــــــــــــاب
دانلود آلبوم دعوت اثری از تریوی شمیرانی با همکاری Ballake Sissoko, Omar Sosa
کاری مشترک از نوازندگان مشهور با گروه شمیرانی
Collection: Trio Chemirani invite — ۲۰۱۲ by: Ballake Sissoko, Omar Sosa, Trio Chemirani
, , ,