دانلود آلبوم راح روح اثری از: علی بهرامی فرد، هادی آذرپیرا

در تاریخ 2017/09/05
دانلود آلبوم راح روح اثری از: علی بهرامی فرد، هادی آذرپیرا
مجوز ارشاد: ۹۳-۸۶۱۸
راح روح مکاشفه ایست در مسیر زمان، از گذشته تا حال و از سکون تا سرور، کنکاش دو جوینده در گنجینه الحان مکتوم. تجربه ای که از هم آوایی دو روح به همنوایی مضراب هایشان انجامیده. سیلان در نغماتی که ریشه هایشان روزگاری در بخارا و هرات و سمرقند و تبریز و سپاهان بوده و اکنون در بی مرزی و سبکبالی، چونان ققنوس اقلیم های جان را درمی نوردد.
, , , ,