دانلود آلبوم راح روح از علی بهرامی فرد

دانلود آلبوم راح روح از علی بهرامی فرد
دانلود آلبوم راح روح از علی بهرامی فرد
مجوز ارشاد:93-8618
راح روح مکاشفه ایست در مسیر زمان، از گذشته تا حال و از سکون تا سرور، کنکاش دو جوینده در گنجینه الحان مکتوم.
تجربه ای که از هم آوایی دو روح به همنوایی مضراب هایشان انجامیده. سیلان در نغماتی که ریشه هایشان روزگاری در بخارا و هرات و سمرقند و تبریز و سپاهان بوده و اکنون در بی مرزی و سبکبالی، چونان ققنوس اقلیم های جان را درمی نوردد.
آهنگ ساز
علی بهرامی فرد، هادی آذرپیرا، غلامحسین بیگجه خانی
نوازندگان
هادی آذرپیرا، علی بهرامی فرد

جهت دانلود اثر اکانت ویژه خریداری کنید

ابتدا ثبت نام کنید و بعد اکانت ویژه تهیه کنید.


مطالعه بیشتر