دانلود آلبوم قطعات شور اثرداریوش ثقفی

در تاریخ 2019/07/25
نایاب
دکتر داریوش ثقفی ۱۳۲۱ متولد شد وی استاد و نوازنده سنتور و پزشک عالی مقام ، چهل سال است که به ضرورت شغلی در خارج از ایران به سر می برد. ثقفی از آخرین شاگردان مکتب سنتور استاد ابوالحسن صبا است و شیوه استاد را که برخاسته از مکتب سنتور استاد حبیب سماعی است. وجود ایشان برای معرفی موسیقی اصیل ایرانی در ایالات متحده غنیمت است . سال ۱۳۸۳ برای اولین بار بعد از انقلاب کنسرت پژوهشی آموزشی او در تالار اندیشه در بزرگداشت و نقد و بررسی آثار استاد صبا برگزار و مورد استقبال قرار گرفت . ۳۵ سال سابقه اجرایی کار صحنه ای در آمریکا و اروپا به همراه کنسرتهای معروف همراه با محمد رضا لطفی در کارنگی هال نیویورک و از اتفاقات مهم موسیقی ایران درخارج از کشور محسوب می شود.
, , , , ,