دانلود آلبوم مارش نظامی

در تاریخ 2017/04/03
دانلود آلبوم مارش نظامی
موسیقی نظامی یا مارش نظامی بخشی از آداب و فرهنگ نظامی یک کشور که محصول آهنگ‌های ملی، حماسی و مذهبی است و با شنیدن آن در اذهان نظامیان و حتی مردم عام، چه در زمان جنگ و چه در زمان صلح، مفاهیمی چون اقتدار، امنیت، حماسه، شجاعت و جهاد در راه حق را تداعی می‌کند.
آهنگ موسیقی معمولاً دو یا چهار ضربی با ضربه های مقطع و محکم که به ویژه برای تنظیم حرکت قدم های دسته های نظامی و تهیج و تشجیع آنان نواخته می شود، موسیقی نظامی .
سرود ها و مارش هاي نظامي بخش مهمي از فرهنگ و بيان يک ايدولوژي ميباشد. در واقع اين آهنگ ها و سرود ها بازگو کننده مرام و منش وچگونگي تفکر يک جريان فکري خاص ميباشند, به طوري که با گوش دادن به يک موزيک خاص بدون اينکه از تفکر سازنده آن اطلاع قبلي داشته باشيم ميتوانيم به آنچه در ذهن او ميگذرد پي ببريم. از هزاران سال قبل صدا و موزيک جزو جدا نشدني و يکي از اجزاي اصلي ميدان نبرد بوده. از نقش هماهنگ کننده نيروها تا اثر هيجاني و القاي حس ميهن پرستي و شجاعت . اثر يک موزيک يا سرود گاهي از از صدها صفحه اعلاميه و کتاب بيشتر است . در قديم از صداي طبل در ميادين استفاده ميشد, همچنين بجاي سرود, سلحشوران هر لشکر به رجز خواني ميپرداختند و بدين روي روحيه طرف خود را تقويت مينمودند . اعراب زجر خواني را داشتند ,همچنين در ايران قديم رجز خواني سپاهيان قبل از جنگ سپاهيان قبل از جنگ امري متداول بود .در شاهنامه فردوسي شرح مفصل و مراحل آن آمده است.
موزيک نظامي و مارش نظاميبه معناي امروزي آنرا ميتوان پديده اي از قرن هفدهم ميلادي به اين ور و آغاز شده از اروپا دانست. نخستين ارتش هايي که در اروپا به اين امر توجه ويژه نشان دادند : ارتش انگلستان و فرانسه, ارتش پروس (آلمان )و ارتش روسيه تزاري بود .منتها در اين بين ارتش روسيه تزاري بيشتر خوش درخشيد. روسيه با داشتن پشتوانه اي قوي از لحاظ موسيقي که مهد موسيقيدانان بزرگ بوده و همچنين اپراها و بزرگ که در کل اروپا بينظير بود ,مکان مناسبي بود براي اين کار بود. همچنين آواي خاص زبان روسي حس نظامي خوبي به مارش ميدهد.
با روي کار آمدن کمونيسم در روسيه اين موزيک به ابزاري قدرتمند در دستان رهبران آن کشور نتنها براي روحيه دادن به مردم , بلکه براي تبليغات بدل گشت. پشتوانه قوي روسيه در زمينه موسيقي و عزم و نظم ايدولوژي کمونيسم در ترکيب با يک ديگر , قويترين و تاثير گذار ترين سرود ها و مارش هاي نظامي تاريخ رو خلق کرد .قدرت اين موسيقي هنوز بعد از دو دهه از فروپاشي آن سيستم بخوبي قابل حس ميباشد. مارش هاي انقلابي و نظامي شوروي توسط بقيه کشورهاي کومنيست مثل چين و کره شمالي و کشورهاي بلوک شرق نيز کپي و خوانده شد ..
مجموعه آلبوم حاضر منتخب بسیار جالب و شنیدنی از اجراهای قوی تعدادی از کشورهای جهان از جمله ایران است
, , , , , ,