دانلود آلبوم مثنوی خوانی

دانلود آلبوم مثنوی خوانی
دانلود آلبوم مثنوی خوانی
آلبوم «مثنوی خوانی» شامل شیوه های مثنوی خوانی در دوران معاصر است. مثنوی خوانی همواره یکی از بخش های آواز ایرانی بوده است. در سری دوم آلبوم «مثنوی خوانی» آوازها از این اساتید می باشند: «عبدالوهاب شهیدی»، «علی داور»، «احمد ابراهیمی»، «محمود کریمی»، «حسن کسائی»، «اکبر گلپایگانی»، «حاتم عسگری فراهانی»، «محمود محمودی خوانساری»، «ایرج (حسین خواجه امیری)»، «سید نورالدین رضوی سروستانی» و «رامبد صدیف». همراهی آوازها با ساز این اساتید صورت گرفته است: «عبدالوهاب شهیدی»، «حسن کسائی»، «مرتضی محجوبی»، «رضا ورزنده»، «لطف الله مجد»، «پرویز یاحقی»، «داریوش طلایی»، «مجید کیانی».
خواننده
عبدالوهاب شهیدی، علی داور، احمد ابراهیمی، محمود کریمی، حسن کسائی، اکبر گلپایگانی، حاتم عسگری فراهانی، محمود محمودی خوانساری، ایرج (حسین خواجه امیری)، سید نورالدین رضوی سروستانی، رامبد صدیف
نوازندگان
عبدالوهاب شهیدی، حسن کسائی، مرتضی محجوبی، رضا ورزنده، لطف الله مجد، پرویز یاحقی، داریوش طلایی، مجید کیانی
مجوز ارشاد:1/4217آ

جهت دانلود اثر اکانت ویژه خریداری کنید

ابتدا ثبت نام کنید و بعد اکانت ویژه تهیه کنید.


مطالعه بیشتر