دانلود آلبوم مینا نی زاری بنام ابوعطا افشاری

در تاریخ 2017/06/05
دانلود آلبوم مینا نی زاری بنام ابوعطا افشاری

دانلود آلبوم ابوعطا افشاری (از ردیف چپ کوک استاد فرامرز پایور)
مینا نی زاری، سیامک بنایی
در این آلبوم  نوازنده ی سنتور ایرانی خانم مینا نی زاری به همراه تنبک سیامک بنایی به اجرای ردیف چپ کوک استاد فرامرز پایور می پردازد.

 

, , , , , , , , , , , , , , , , ,