دانلود آلبوم نایاب بهار مست ،سه دهه چهارمضرابهای ویلن

در تاریخ 2017/07/16
دانلود آلبوم نایاب بهار مست ،سه دهه چهارمضرابهای ویلن
مجوز ارشاد: ۹۲-۸۱۳۷
سه دهه چهارمضرابهای ویلن از سال ۱۳۲۵تا ۱۳۵۵
اثری از: ابوالحسن صبا، حسینعلی ملاح، عبدالله جهان پناه
نوازندگان: مهدی خالدی، پرویز یاحقی، محمود تاجبخش –
محمود ذوالفنون، مهدی خالدی، حبیب الله بدیعی
 ناشر: شرکت فرهنگی هنری چهارباغ بانگ
کد کتابخانه ملی: ۱۵۳۸۰و
Artists:
Abdollah Jahanpanah
Abolhasan Saba
Ali Tajvidi
Faramarz Payvar
Habibollah Badiei
Homayoon Khoram
Hoseinali Malah
Mahmoud Tajbakhsh
Mahmoud Zolfonoun
Mehdi Khaledi
Mehdi Meftah
Parviz Yahaghi

 

,