دانلود آلبوم هنر سنتور ایرانی اثر جلال اخباری

در تاریخ 2020/05/11
این آلبوم در سال ۱۹۸۴ اجرا شده که در سال ۲۰۱۰ توسط شرکت فرانسوی آلبوم مذکور را به نام  L’Art du Santur Persan   منتشر شد .
جلال اخباری :سنتور
 دکتر رضا ترشیزی : تمبک
Djalal Akhbari
Réza Torchizi Nejad
, , , , , ,