دانلود آموزش تصویری سنتور استاد مجید کیانی

در تاریخ 2018/02/18
شاید معتقد ترین استاد به آموزش ردیف میرزا عبدالله استاد مجید کیانی نوازنده برجسته، محقق و پژوهشگر موسیقی ایران است.
ایشان خود دانش آموخته رشته موسیقی از فرانسه و عضو پیوسته فرهنگستان هنر هستند و خود تحصیلات موسیقی سنتی در ساز سنتور را از ابتدا نزد هنرمندانی چون منوچهر صادقی محمد حیدری داریوش صفوت نورعلی برومند عیدالله دوامی و محمد ایرانی مجرد بودند.
ایشان تأکید خاصی روی نواختن سنتور به شیوه حبیب سماعی بوده و نحوه نواختن حبیب سماعی را از مرحوم نورعلی برومند و دارزیوش صفوت که از شاگردان مرحوم سماعی بودند فراگرفته و با توجه مطالعات و پژوهش‌های خود به آن شیوه حتی شاید توسعه یافته تر و پیشرفته تر اما به همان شیوه می‌نوازد.
ایشان خود ردیف میرزا عبدالله را به عنوان ردیفی جامع از مرحوم برومند آموخته و در میانه دهه ی ۶۰ نوار هفت دستگاه موسیقی را که همان ردیف میرزا عبدالله باشد را در ۵ کاست منتشر نمود بعدها این ردیف توسط ایشان تجدید چاپ و اجرا مجدد شد.
این مجموعه شامل ۵ فایل تصویری ، آموزش سنتوربصورت ردیف نوازی استاد می باشد.به مدت حدود ۳۰۰ دقیقه می باشد .

———————————————–

سید عبدالمجید کیانی هندی (۱ مهر ۱۳۲۰، تهران)، مدرس موسیقی ایرانی، نوازندهٔ سنتور و از چهره‌های ماندگار است.
او ردیف سنتور ابوالحسن صبا و قطعات علینقی وزیری و روح‌الله خالقی را به مدت چهارسال در هنرستان آزاد موسیقی ملی فراگرفت. سپس در دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران قسمتی از ردیف میرزاعبدالله را نزد داریوش صفوت و نورعلی خان برومند آموخت و برای مدت چهار سال دیگر نزد برومند بقیه ردیف میرزاعبدالله و همچنین شیوه سنتورنوازی حبیب سماعی را فراگرفت.
پس از آن مدت ۲ سال نزد عبدالله دوامی برای آموختن ردیف آوازی و همچنین چگونگی اجرای موسیقی ایرانی تحصیل کرد. سپس به مدت ۳ سال در دانشگاه سوربن پاریس نزد تران و انکه و ادیت وبر در رشته اتنوموزیکولوژی تحصیل نمود. او در سال ۱۳۵۸ درست در زمانی که بیشتر هنرمندان موسیقی به دلیل تنگناهای ایجاد شده در فضای بعد از انقلاب از کشور خارج می‌شدند و در حالی که از سوی دولت فرانسه اقامت و بورس تحصیلی دریافت کرده بود همراه با اعضای خانواده اش به ایران بازگشت و تا کنون در ایران مانده‌است.
RIAL 100,000 – خرید
, , , ,