دانلود آهنگ بابک رادمنش بنام ای عاشقان

دانلود آهنگ بابک رادمنش بنام ای عاشقان
دانلود آهنگ بابک رادمنش بنام ای عاشقان
متن آهنگ بابک رادمنش به نام ای عاشقان
ای عاشقان ای عاشقان مستانه گلباران کنید
هم کوچه و هم خانه رو کاری چنین شایان کنید
درد از عمری بگذرد در وادی بی حاصلی
آمد ندا کین درد را با عاشقی درمان کنید
دارم کلامی مغتنم در باغ غفلت کردگان
گر مست و عاشق نیست جان فکری به حال جان کنید
ای عاشقان ای عاشقان مستانه گلباران کنید
هم کوچه و هم خانه رو کاری چنین شایان کنید
مستی ترانه میدهد جان را با هوشیاری
فرق میان این دو را تفهیم اینو آن کیند
میخانه جان باید ایجاد سرمستی کند
ورنه به قصدجان میخانه را ویرانه کنید
ای عاشقان ای عاشقان مستانه گلباران کنید
هم کوچه و هم خانه رو کاری چنین شایان کنید
چون پر ثمر خواهید اگر دائم به طور مستمر
سیر و سلوک معنوی در وادی عرفان کنید
بشنو ز جانان این ندا سر تا به پای عمر را
با عاشقی آغازو هم با عاشقی پایان کنید
ای عاشقان ای عاشقان مستانه گلباران کنید
هم کوچه و هم خانه رو کاری چنین شایان کنید

مطالعه بیشتر