دانلود آهنگ فواد یاره بنام منع عاشقان و تصنیف باران

دانلود آهنگ فواد یاره بنام منع عاشقان و تصنیف باران
دانلود آهنگ فواد یاره بنام منع عاشقان و تصنیف باران کوردی
 فوادیاره : آواز
جلال حلاج : کمانچه
مسعود امینی: کلارینت
فرحان ابوبکری : عود
احدالیاسی: تمبک
فواد یاره  مدرس (آواز ایرانی و کوردی)
اساتید ایشان :
فراگیری دوره ی آوازی محمود کریمی نزد جناب ایوب نوبخت
فراگیری دور ه ی عالی آوازی مکتب استاد طاهرزاده و استاد محمدرضا شجریان نزد استاد مظفر شفیعی
اجرا و تدریس : بوکان- مهاباد- سقز- بانه- ارومیه

مطالعه بیشتر