دانلود آهنگ های آرامش بخش برای تمرین های مدیتیشن

در تاریخ 2017/04/19
The Yoga Room
دانلود The Yoga Room – مجموعه آهنگ های آرامش بخش برای تمرین های مدیتیشن
یوگاورزشی جسمی و روانی (فکری) می‌باشد که در شبه قارهٔ هند و توسط هندوها به وجود آمده‌است.
واژه Yoga در اصل از واژهٔ “یوج” در زبان سانسکریت که به معنی یکپارچه سازی و یگانگی آمده‌است.
در مجموعه ی حاضر با عنوانThe Yoga Room
پنجاه و پنج تراک موزیک آرامش بخش که برای تمرین های مدیتیشن مناسب می باشد گردآوری شده است.

 

, , , , ,