دانلود آهنگ یادگاری اثر وحید تاج

دانلود آهنگ یادگاری اثر وحید تاج
شاعر: بهمن محمدزاده
آهنگ: محمدامین همایی
متن آهنگ 
من کی ام حرفی بزن آیا توام آیا منم یا که هرگز نیستم
چیزی بگو از بودنم
حرف پیدا کردن موری درون شهر نیست
کهکشانی گم شده در یک وجب پیراهنم
بارها شک کرده ام که من توام یا تو منی
با خودم وقتی به جایت حرف هایی میزنم
راه داری میروی با گام های خسته ات
حرف داری میزنی با این زبان الکنم
اهنگ عاشقانه یادگاری وحید تاج
سال ها این خانه را دلگرم کردم با همان
گرمی دستی کز تو مانده دور گردنم
زخم یا بوسه چه فرقی میکند وقتی که هست
یادگاری نازنین از نازنینی بر تنم
زخم یا بوسه چه فرقی میکند وقتی که هست
یادگاری نازنین از نازنینی بر تنم
وحید تاج / یادگاری

مطالعه بیشتر