دانلود مجموعه نواهای زور خانه ای باکلام و بدون کلام

در تاریخ 2020/05/20
۰۱ – مرشد جاویدان،رهبر،عباس شیرخدا
۰۲ – مرشد جاویدان، فرامرز، حسن شهرستانی
۰۳ – مرشد مرادی
۰۴ – مرشد کدخدائی
۰۵ – مرشد جعفری

———————————————————————————————–
ورزش باستانی یا زورخانه ای یکی از قدیمی ترین و در عین حال کامل تربن ورزشهای جهان است
که با فرهنگ قومی ، ملی، اساطیری و دینی ایرانیان عجین شده است و شامل حرکاتی متنوعی
است که هر یک با ابزاری شبیه به یکی از ادوات جنگی عهد باستان اجرا می شوند.
از دیر باز اجرای حرکات ورزش باستانی با نواختن ضرب و زنگ و قرائت اشعار حماسی ، دینی و
عرفانی که توسط مرشد اجرا می شود و اثبات شده است که آهنگ ضرب مرشد ، ریتم، سرعت،
شدت و توالی حرکات را تعیین نموده و موجب هماهنگی حرکتی بین ورزشکاران خواهد شد.
در گود زورخانه تنها ریتم است كه عواطف گوناگون و انسانی ورزشكاران را بازگو می‌كند . پا زدن
و انواع حركات زورخانه نظیر شنای پیچ ، گورگه گرفتن ، سنگ و چرخ و میل بازی و كباده كشیدن
همه حكایت از سابقه دیرین این ورزش با موسیقی و ضربهای متنوع آن دارد
برای هر یك از اجزاء ورزش زورخانه‌ای ، قطعات موسیقی ( سازی و آوازی ) وجود دارد كه مرشد
آن را اجراء می‌كند . ریتم این قطعات را ( تندی و كندی ریتم و ملودی ، تأكیدها ، به تدریج تند
و یا كند شدن‌ها، و غیره ) مرشد بر اساس حس و حال موجود در فضای زورخانه و در بین
ورزشكاران، تغییر می‌دهد .
همچنین بر اساس تحقیق های به عمل آمده ثابت شده که موسیقی زورخانه ای تاثیر بسیار
بالایی در عملکرد و حرکات ورزشکاران زورخانه دارد.
ملودیهای موسیقی زورخانه در گذشته با سازهای مختلفی مانند ضرب ، نی و سه تار انجام
می‌شده ولی امروزه موسیقی زورخانه تنها شامل آواز به همراهی ضرب زورخانه است و غالبا
هر دو را مرشد اجراء می‌كند .
RIAL 50,000 – خرید
, , , ,