دانلود مستند سوارمانده

در تاریخ 2018/04/26
مستندی از زندگی هنری بانو معصومه مهرعلی
کاری از پویا اشتهاردی
با سخنانی از :
زنده یاد نادر گلچین
علی جهاندار
محسن کرامتی
محمد حسین سیفی زاده
محمد باقرآقا میری
علیرضا میر علینقی
, , ,