دانلود پنج تصنیف از استاد اسماعیل مهرتاش اثری از: علی اصغر بهمنی

در تاریخ 2018/01/30
دانلود پنج تصنیف از استاد اسماعیل مهرتاش اثری از: علی اصغر بهمنی
موسیقی و تنظیم : هوشنگ فراهانی
آواز : علی اضغر بهمنی
ناشر : کارگاه موسیقی
گروه چکاد
هوشنگ فراهانی : تار و بمتار
علیرضا جواهری : سنتور و تنبک
سینا جهان آبادی : کمانچه
فرهاد زالی : نی
افشین خلج : دف و دابره
تکنوازان
هوشنگ فراهانی : تار و سه تار
علیرضا جواهری : سنتور
فرشاد صارمی : کمانچه
تصنیف وقت طرب ، بیات اصفهان  Vo
آواز آصفهان همراه سنتور و کمانچه  
تصنیف دلبر عیار ، بیات اصفهان  
تصنیف از تو بگذشتم ، دشتی  
آواز دشتی همراه تار
تصنیف صیاد ، دشتی
آواز همراه سه تار 
تصنیف گردش چرخ ، دشتی
, ,