دانلود کتاب صوتی سرگذشت کندوها

در تاریخ 2016/09/03

کتاب سرگذشت کندوها نوشته ی جلال آل احمد می باشد که داستان آن

از سه بخش تشکیل شده، بخش نخست درباره صاحب کندوها، بخش دوم

درباره زنبورها (که توصیفی زیبا از فعالیت و کار و دشواریهاشان و کوچ شان انجام داده)

می باشد و بخش سوم در مورد صاحب زنبورهاست که با رفتن زنبورها خانه خراب شده است.

, , , ,