دانلود کنسرت ازگذشته های بینهایت دوراثر داوود آزاد

کنسرت با اساتید موسیقی ایران و جهان که در آن الحان روح نواز موسیقی کهن ایران، نغمه های دلنشین موسیقی نواحی که یک به یک بر جان حضار گشوده می شوند، اوزان پرشور موسیقی
صوفیان و گرمای نوای دف، طبلا و کمانچه در همسازی و هم آوازی موسیقیدانان بنام که از مکتب های هنری گوناگون گرد هم می آیند تا شور و جذبه موسیقی عرفانی باستان را بر قلب
شنوندگان منچستر فرو ریزند.
نبیل یوسف شریداوی (دف نواز شناخته شده آبادانی)، سیریش کومار مانجی (استاد نوازنده طبلا از هندوستان )، ملیسا ایلدیر (نوازنده چیره دست کمانچه از ترکیه)، مسعود قاسمی ( نوازنده
توانمند دف)، استیو ترومن (نوازنده مجرب کنتراباس) و گروه دف نوازان فوق العاده صهبا، همراهان استاد آزاد و هنرنمایان این محفل انس می باشند

جهت دانلود اثر اکانت ویژه خریداری کنید

ابتدا ثبت نام کنید و بعد اکانت ویژه تهیه کنید.


مطالعه بیشتر