دانلود گلچین آهنگ های گلپا Golpa

دانلود گلچین آهنگ های گلپا Golpa
آهنگهای منتخب :
1 – آهنگ دلم تنگه
2 –  آهنگ مهربان
3 – آهنگ گلپا عقیق
4 – آهنگ روزگار
5 – آهنگ آوازه خوان
6 -آهنگ درویش
7 – آهنگ اشک من
8 -آهنگ موی سپید
9 – آهنگ هوس می کده
10 – آهنگ جنگ
11 – آهنگ یاد دل
12 – آهنگ سرگذشت
13 -آهنگ دل خرابه
14 – آهنگ بنویس عشق
15 – آهنگ آهسته آهسته
16 – آهنگ وطن
17 -آهنگ خونه عشق من و تو
18 -آهنگ دل ای دل
19 -آهنگ شب
20 -آهنگ گلپونه ها
21 – آهنگ آوازه خوان خسته
22 -آهنگ  خوشا آنان
23 – آهنگ ساقی
24 -آهنگ عبادت
25 – آهنگ سرنوشت
26 – آهنگ عشق پاک
27 – آهنگ فریاد عشق
28 -آهنگ دلم گرفته
29 – آهنگ ترحم
30 – آهنگ شباهنگ 1

جهت دانلود اثر اکانت ویژه خریداری کنید

ابتدا ثبت نام کنید و بعد اکانت ویژه تهیه کنید.


مطالعه بیشتر