دانلودآهنگ پرواز همای بنام در شب گیسوان تو

در تاریخ 2016/05/05
دانلودآهنگ پرواز همای بنام در شب گیسوان تو
خواننده
پرواز همای
آهنگ ساز
پرواز همای
نوازندگان
حمید صادق پور، پاشا هنجنی، مارال خلیلی، نیما دلنوازی، محمود نوذری، سحاب تربتی، پرواز همای، مسلم علیپور، علیرضا مهدی زاده، اسفندیار شاهمیر، سعید فهیمی
ترانه سرا
پرواز همای، مهدی اخوان ثالث، هوشنگ ابتهاج (ه.ا.سایه)، فاضل نظری
,