ردیف میرزا عبدالله-داریوش طلایی-دستگاه ماهور

در تاریخ 2016/01/20
ردیف میرزا عبدالله-داریوش طلایی-دستگاه ماهور
میرزاعبدالله را هرآنکه در تاریخ موسیقی سنتی ایران
سر دوانده باشد ، میشناسد. استاد مسلم از تمام جهات. فنی و اخلاقی. خاندان هنر با حضور آنها پدید آمد و به اساتیدی نظیر احمد عبادی فرزند میرزا عبدالله و علی اکبر شهنازی ، فرزند آقاحسینقلی منتهی شد. در هر صورت ردیف موسیقی ایران ، مدیون دو برادر یعنی میرزا عبدالله و آقاحسینقلی است. هر دو نوازندگان برجسته ای در تار و سه تار بودند ولی یکی در سه تار ویژه بود و دیگری در تار. میرزا عبدالله را بیشتر با سه تار شناخته اند. وی با تجدید نظر در دستگاه‌های دوازده‌گانه موسیقی ملی ایران و ادغام بعضی از آنها با هم، هفت دستگاه کامل و مجزا پدید آورد. که این هفت دستگاه توسط سه تن از شاگردانش به نام‌های میرزا نصیر، فرصت شیرازی و مهدی‌قلی هدایت طی هفت سال نت‌نویسی شد.
نوا یاب تصمیم دارد ، ردیف کامل میرزا عبدالله با اجرای سه تار ِ استاد داریوش طلایی را برای علاقمندان و هنرآموزان منتشر نماید. این ردیف کامل ، شامل ۱۳ بخش است که در ۱۳ مطلب منتشر خواهد شد و شامل ردیف ۷ دستگاه و ۵ ردیف آوازی + آواز بیات کرد است که تقدیم علاقمندان خواهد شد.
آلبوم پیش روی شما ، آلبوم “دستگاه ماهور” است که ۳۸ قطعه دارد و گوشه های مختلف ردیف دستگاه ماهور را خواهید آموخت.
, , , , , ,