سماع و ذکر قادری کردستانی -خلیفه کریم صفوتی

در تاریخ 2016/08/15

آلبوم موسیقی نواحی ایران – سماع و ذکر قادری کردستانی

از خلیفه کریم صفوتی
ناشر: موسسه فرهنگی هنری ماهور

مجوز ارشاد:۱۱۱۸/۱۱-ن

, , ,