عدنان کریم Kurdsat 2015

در تاریخ 2015/10/27
عدنان کریم Kurdsat 2015 ،
گروه موسیقی  مه حوی،
سنتور : ریبین سالار،کمانچه :علی عه تا، تار : عبدالله امین ، تمبک : جنگین کمال
, ,