عشق و زندگی – علی فربودنیا و رضا انسان

در تاریخ 2016/06/24
عشق و زندگی – علی فربودنیا  و رضا انسان

به مناسبت درگذشت استاد جلیل شهناز
قطعه‌ی «عشق و زندگی» براساس پیش درآمد بیات اصفهان اثر استاد شهناز
تنظیم برای ارکستر: علی فربودنیا
سولیست تار: رضا انسان
ویلن، آلتو و ویلنسل: صمد برقی
ویلن، آلتو و تمبک: سیامک برقی
پیانو: شکیب سروش
فلوت: نفیسه امین طباطبائی
کلارینت: علی فربودنیا

, ,