علیرضا قربانی در جشنواره بین‌المللی ورشو در لهستان

در تاریخ 2015/10/27

روز باغ ایرانی،

آواز: علیرضا قربانی،کمانچه: سامان صمیمی،تار: میلاد محمدی، کوبه‌ای: حسین زهاوی
, ,