فیلم رنگی ونایاب و قدیمی از اصفهان و تهران -۱۳۳۵

صداگذاری شده با موسیقی اصیل ایرانی
فیلم قدیمی از اصفهان و تهران که در سال ۱۳۳۵ تهیه شده.
کارگردان : Lowell Farrell
فیلمبردار :Al Gilks
ازجمله تصاویر مشهور :
مدرسه هراتی در اصفهان 7:31
میدان توپخانه و ساختمان تلگرافخانه 10:28
خیابان لاله زار 10:45
کاخ دادگستری تهران 18.11
بیمارستان فیروزگر 19:36

مطالعه بیشتر