فیلم رنگی ونایاب و قدیمی از اصفهان و تهران -۱۳۳۵

در تاریخ 2018/08/22
صداگذاری شده با موسیقی اصیل ایرانی
فیلم قدیمی از اصفهان و تهران که در سال ۱۳۳۵ تهیه شده.
کارگردان : Lowell Farrell
فیلمبردار :Al Gilks
ازجمله تصاویر مشهور :
مدرسه هراتی در اصفهان ۷:۳۱
میدان توپخانه و ساختمان تلگرافخانه ۱۰:۲۸
خیابان لاله زار ۱۰:۴۵
کاخ دادگستری تهران ۱۸٫۱۱
بیمارستان فیروزگر ۱۹:۳۶
, , ,