قطعه بی کلام وزان اثر حسناپارسا

در تاریخ 2017/12/21
قطعه بی کلام وزان اثر حسناپارسا
مجوز: ۰۱۱۷۱/ق/۹۶/۸ – کتابخانه ملی: ۱۹۲۸۳و
وزان
اثری از: حسنا پارسا
آهنگساز: حسنا پارسا
, , , ,