لیله راست اثرهیّات یاسین، گروه سنّت موسیقی عربی

چنانچه حق نشر این فایل برای شرکت خاص یاهنرمند یا گروه موسیقی است و درخواست حذف آن را دارد ما را مطلع سازد تا از روی سایت حذف گردد.
گروه سنّت موسیقی عربی
سنتور، مزهر، آواز و سرپرستی گروه: هیّاف یاسین
 آواز: رهیف الحاج، ایلی شلهوب و فادی سکاف
عود: روی الاسمر
رق: ناجی العریضی
 درباره‌ی این اثر، به قلم ندا ابومراد می‌خوانیم:«این سی‌دی به‌دنبال دو آلبوم موسیقی هنری عربی (غزل و عشق) و سه آلبوم آموزشی موسیقی منتشر می‌شود و آن را باید آغاز شکل‌گیری یک مجموعه به‌نام «هفته‌ی مقامات» دانست.. سی‌دی حاضر، با عنوان لیلة راست (شب راست)، چنانکه شایسته است، بر مُد منشاء/ بنیادی یا اصیل سنت‌های موسیقایی شرقی استوار شده و ویژگی اصلی آن تبعیت از مفهوم زایا/ خلاق سنت است. یکی از اقدامات آشکارا نوآورانه‌ی این سی‌دی عبارت است از استفاده‌ی نامتداولی که از سنتور کرده است. درست است که آلبوم حاضر دو اثر جالب از خود هیّاف یاسین به‌سبک سنتی دارد، اما باید گفت که سنت‌گرایی خلاقانه‌ای که ویژگی این سی‌دی است در به‌کاربردن قواعد اجرای بداهه‌ی سنت نهفته است..»
 آلبوم لیلة راست اثری از هنرمند ایرانی لبنانی هیّات یاسین است. موسیقی این گروه بر تئوری‌ها و سنت کهن موسیقی قدیم استوار است. بخشی از این تاریخ، سنت و فرهنگ به فرهنگ و تاریخ ایران ما گره خورده است. نام‌های مانند دوگاه، سه‌گاه و چهارگاه که البته معرب آنها در فرهنگ عربی استفاده می‌شوند و فواصل موسیقایی مشترک، حاکی از این اشتراکات هستند. آلبوم پیش رو به موسیقی نهدا تعلق دارد و برای اولین بار است که ساز سنتور این مقام‌های خاص را می‌نوازد.

جهت دانلود اثر اکانت ویژه خریداری کنید

ابتدا ثبت نام کنید و بعد اکانت ویژه تهیه کنید.


مطالعه بیشتر