مجموعه‌ای از بهترین اجراهای ترانه غوغای ستارگان

در تاریخ 2017/12/13
مجموعه‌ای از بهترین اجراهای ترانه غوغای ستارگانمجموعه‌ای از بهترین اجراهای ترانه غوغای ستارگان، با هنرنمایی بهترین هنرمندانِ ایران زمین، پالایش شده از کاست‌های قدیمی‌ و دیگر اجراها،
غوغای ستارگان یا امشب در سر شوری دارم ترانهای با شعر کریم فکور و آهنگ‌سازی همایون خرم در پرده شور است.
اجرای اصلی این ترانه با صدای پروین است. بعدها خوانندگانی چون محمد اصفهانی، زهره جویا، ستار و شکیلا آن را بازخوانی کرده‌اند

 

امشب در سر شوری دارم امشب در دل نوری دارم
باز امشب در اوج آسمانم باشد رازی با ستارگانم
امشب یک سر شوق و شورم از این عالم گویی دورم
از شادی پر گیرم که رسم به فلک سرود هستی خوانم در بر حور و ملک
در آسمان‌ها غوغا فکنم سبو بریزم ساغر شکنم
امشب یک سر شوق و شورم از این عالم گویی دورم
با ماه و پروین سخنی گویم وز روی مه خود اثری جویم
جان یابم زین شب‌ها جان یابم زین شب‌ها
ماه و زهره را به طرب آرم از خود بی خبرم ز شعف دارم
نغمه‌ای بر لب‌ها نغمه‌ای بر لب‌ها
امشب یک سر شوق و شورم از این عالم گویی دورم
امشب در سر شوری دارم امشب در دل نوری دارم
باز امشب در اوج آسمانم رازی باشد با ستارگانم
امشب یک سر شوق و شورم از این عالم گویی دورم
, , ,