مجموعه آلبومهای حدیث عشق – به یاد بزرگان موسیقی ایران

در تاریخ 2020/09/15

مجموعه ای بی نظیر از تک نوازیها و چند نوازیهای ماندگار و اجراهای رادیویی بزرگان موسیقی ایران
به یاد هنرمندان بزرگ :
به یاد استاد سیامک ایقانی
به یاد استاد احمد عبادی
به یاد استاد اسدالله ملک
به یاد استاد لطف‌الله مجد
به یاد استاد پرویز یاحقی
به یاد استاد ابراهیم سرخوش
به یاد استاد کامران داروغه
به یاد استاد جلیل شهناز
به یاد استاد علی تجویدی
به یاد استاد حبیب‌الله
به یاد استاد جواد معروفی
به یاد استاد فرهنگ شریف
به یاد استاد علی‌اصغر بهاری
به یاد استاد همایون خرم
RIAL 50,000 – خرید
, ,