مجموعه آلبومهای سالهای طلایی گذشته، گروه کر دختران

در تاریخ 2018/02/12
مجموعه آلبومهای سالهای طلایی گذشته، گروه کر دختران
آلبومهای این گروه :

۰۱ – Gorouh Kor Dokhtaran – Khatereh 1

۰۲ – Gorouh Kor Dokhtaran – Khatereh 2

۰۳ – Gorouh Kor Dokhtaran – Khatereh 3

۰۴ – Gorouh Kor Dokhtaran – Khatereh 4

—————————————————————-

سالهای طلایی گذشته، گروه کر دختران در سال ۱۳۵۵ خورشیدی در اردوی تابستانی رامسر،
این گروه متشکل از منتخبی از دختران دبیرستانی بوده که در گروه های سرود منطقه ای فعالیت
می کردند و به این گروه دعوت می شدند. بهترینهای آنها از شهر‌های شیرازوتهران بودند.
RIAL 20,000 – خرید
, , ,