مجموعه آلبومهای سعدالله نصیری

در تاریخ 2016/01/12
مجموعه آلبومهای سعدالله نصیری
سعدالله نصیری از نوازندگان زبردست ساز دیوان در موسیقی ایران است. ساز دیوان از هم خانواده های تنبور محسوب می شود و در واقع سایز بزرگتر تنبور است. در ترکیه این ساز را با نام باقلاما می شناسند.
, , , , ,