مجموعه آلبومهای عطاقره داغی-Ata Gharadaghi

در تاریخ 2016/06/25
مجموعه آلبومهای عطاقره داغی-Ata Gharadaghi-کوردی
عطاقره داغی متولدکوردستان شهرسلیمانیه است ،صدایی بسیار زیبا و دلنشینی دارد که شنیدن این آلبومها خالی از لطف نیست
من له خاکی غه ریبی دا عاده تم شین و گریانه……………….
, ,