مجموعه آلبومهای عطاقره داغی-Ata Gharadaghi

بازدید: 159 بازدید
Ata Gharadghi
مجموعه آلبومهای عطاقره داغی-Ata Gharadaghi-کوردی
عطاقره داغی متولدکوردستان شهرسلیمانیه است ،صدایی بسیار زیبا و دلنشینی دارد که شنیدن این آلبومها خالی از لطف نیست
من له خاکی غه ریبی دا عاده تم شین و گریانه……………….

مطالعه بیشتر