مجموعه آلبومهای محمد ابراهیم عالمی

در تاریخ 2019/08/20
آلبومهای هنرمند :

آلبوم کرماه شو

آلبوم تی تی کاک

آلبوم گل مازرون (موسیقی محلی مازندرانی)

آلبوم تتی وا

آلبوم مم زمون

آلبوم بی گمون

آلبوم مازرون ۱و۲

درسال ۱۳۴۴درخانواده ای که کاردامپروری سنتی پیشه آنها بوده متولد شدازهمان دوران کودکی موسیقی را همراه باکاروزندگی درکوه وجنگل تجربه نمود که درواقع خوانش لحن ها وآوازها راکه برآمده ازشیوه کاروزندگی بود به طورطبیعی تجربه کرد ودر سال ۱۳۷۰برحسب علاقه شان به موسیقی به دوره آموزش آواز محلی مازندرانی درفرهنگخانه مازندران شرکت جسته وباسبکها وشیوه های مختلف آوازخوانی موسیقی مازندرانی آشنا گردید ودرسال ۱۳۷۱به عضویت گروه موسیقی شواش در آمد.
درآلبومهای : بهارانه ، ماه تی تی ، دودوک تیکا ، گل گلون ، روجا ، مم زمون ، گل مازرون ، تتی وا، رج خونی، آسمان ساری ، منور ودرویش به عنوان خواننده شرکت داشته است.
در ضمن ایشان در انتشار کتاب‌های زبانزد (ضرب‌المثل) های مازندرانی و «نغمه‌های سرزمین بارانی» نیز هم‌کاری داشته است.و کتاب «جستاری در موسیقی و ترانه های مازندران» را منتشر کرده است و کتاب های سرواد و شواش را در دست انتشار دارد.
RIAL 50,000 – خرید
, , ,