مجموعه آلبومهای پریسا واله

آلبومهای هنرمند پریسا واله :
01 – Fasl-e Entezar — 2010 — Parisa Vaaleh فصل انتظار
02 – Ascent — 2007 — Parisa Vaaleh صعود

جهت دانلود اثر اکانت ویژه خریداری کنید

ابتدا ثبت نام کنید و بعد اکانت ویژه تهیه کنید.


مطالعه بیشتر