مجموعه آلبومهای پژمان اخواص

در تاریخ 2018/02/08

مجموعه آلبومهای پژمان اخواص

نایاب در ایران

آلبومهای هنرمند:

۰۱ – Percussions — ۲۰۰۸ — Pezhham Akhavass

۰۲ – Tombak — ۲۰۰۸ — Pezhham Akhavass

۰۳ – The Sky At Dawn — ۲۰۱۴ by Diana Rowan, Diana Rowan & Pezhham Akhavass

۰۴ – The Ancient Land — ۲۰۱۷ by Pezhham Akhavass, Pezhham Akhavass & Shahram Gholami

 

مجموعه آلبومهای پژمان اخواص

RIAL 25,000 – خرید
, , ,