مجموعه آلبومهای گروه سپهر

در تاریخ 2018/06/05
نایــــــــــــــاب
آلبومهای این گروه :

 آلبوم پیروزان

آلبوم گلشن رنگارنگ

آلبوم ماهان 

آلبوم سپهر خوانی

خجسته

گروه سپهر شامل سه خانم و سه آقا می شود که فرید خردمند نوازنده ضرب، دایره و دایره زنگی، احسان عابدی نوازنده نی، احمد رضاخواه نوازنده سنتور، بهاره فیاضی نوازنده تار، آساره شکارچی نوازنده کمانچه و نجمه صغیر نوازنده عود هستند.
RIAL 50,000 – خرید
, , , , , , , ,