مجموعه برنامه های گوشه نگار

در تاریخ 2020/04/12
شناخت دستگاهای موسیقی ایرانی
دانلود رايگان در ادامه مطلب
«موسیقی ما» در ‌پروژه‌ی «گوشه‌نگار» ‌تلاش کرده است تا با مساعدت هنرمندانِ این عرصه، نگاهی جامع و در عین حال ساده به هفت دستگاه و پنج آواز در
موسیقی اصیل ایرانی بیاندازد تا مخاطبانِ کم‌تر حرفه‌ای نیز بتوانند ضمنِ آشنایی با اینان، اشتیاق به فراگیری بیشتر موسیقی اصیل ایرانی پیدا کنند؛
در اولین بخش از این پروژه، میلاد محمدی -آهنگ‌ساز و نوازنده‌ی تار- توضیحاتی جامع اما با زبانی ساده درباره‌ی «ماهور» داده است و نمونه‌هایی شاخصی در
این دستگاه را معرفی کرده است.

گوشه نگار – قسمت اول (دستگاه ماهور)

در دومین بخش : اشکان کمانگری، خواننده‌ی جوانی که تاکنون آثار متعددی را منتشر کرده است، «سه‌گاه» را تحلیل و قطعاتی در این دستگاه را اجرا می‌کند.

گوشه نگار – قسمت دوم (دستگاه سه گاه)

در سومین بخش :  «گوشه‌نگار» حسام اینانلو (آهنگساز و نوازنده‌ی کمانچه) درباره‌ی دستگاه چهارگاه توضیحاتی ارائه داده و قطعاتی را نیز نواخته است.

گوشه نگار – قسمت سوم (دستگاه چهارگاه)

در چهارمین بخش:  «پاشا هنجنی» -نوازنده‌ی نی- درباره‌ی دستگاه نوا توضیحاتی را ارایه داده و نمونه‌هایی را اجرا کرده است.

گوشه نگار – قسمت چهارم (دستگاه نوا)

در پنجمین بخش :  «نوشین پاسدار» – نوازنده‌ی ساز عود- درباره‌ی دستگاه «همایون» توضیحاتی داده و قطعه‌ای نیز اجرا می‌کند.

گوشه نگار – قسمت پنجم (دستگاه همایون)

این بار «پوریا اخواص» -خواننده‌ی موسیقی اصیل ایران- درباره‌ی آواز بیات اصفهان توضیحانی داده و نمونه‌هایی را نیز اجرا می‌کند.

گوشه نگار – قسمت ششم (آواز بیات اصفهان)

 «مهران مهرنیا» – آهنگ‌ساز و نوازنده- ، درباره‌ی دستگاه «راست‌پنجگاه» توضیحاتی ارایه داده و نمونه‌هایی از آن را اجرا کرده است.

گوشه نگار – قسمت هفتم (دستگاه راست پنجگاه)

سامان احتشامی (آهنگ‌ساز و نوازنده) درباره‌ی دستگاه شور توضیحاتی ارایه داده است.

گوشه نگار – قسمت هشتم (دستگاه شور)

«امیر اثنی‌عشری» -خواننده‌ی موسیقی اصیل ایران- درباره‌ی آواز دشتی توضیحانی داده و نمونه‌هایی را نیز اجرا می‌کند.

گوشه نگار – قسمت نهم (آواز دشتی)

این بار «بابک شهرکی» -نوازنده موسیقی اصیل ایران- درباره‌ی آواز بیات ترک توضیحانی داده و نمونه‌هایی را نیز اجرا می‌کند.

گوشه نگار – قسمت دهم (آواز بیات ترک)

, ,