مجموعه کامل آلبومهای علی جهانگرد

در تاریخ 2020/10/02
آلبومهای هنرمند :

آلبوم نکتورن

آلبوم Classical Collection No.II
آلبوم Classical Collection No.I
آلبوم Liberty
آلبوم Lotus
آلبوم Piano Sonata
آلبوم My Dream

——————————————————————–

موسیقی را بصورت نظری از سال ۱۳۶۶ آغاز کرد.از سال۱۳۶۸موسیقی را بصورت جدی با ساز پیانو ادامه داد و همچین مباحث علمی موسیقی مانند هارمونی. کنترپوان. فرم. ارکستراسون و کمپوزیسون و رهبری را ادامه داد.در سال ۱۳۷۳ رهبر گروه کرال شد.
در آغاز تاسیس خانه موسیقی عضو پیوسته شد.آثاری را برای پیانو و دیگر سازها نوشت. از قبیل سونات و نکتورن و غیره. همچنین قطعات ارکسترال مثل سمفونی شماره یک آپوس ۱۴ و دیگر آثار ارکسترال نوشت.ساخت موسیقی متن چند فیلم هم در کارنامه کاری خود دارد. 
RIAL 50,000 – خرید
, , , , , ,