مجموعه کامل آلبومهای مسعود محمدی

در تاریخ 2019/12/26
کوردی
آلبومهای هنرمند :

۰۱ – Sweet شیرین — ۲۰۱۷

۰۲ – Future — ۲۰۱۶

۰۳ – Life Through My Eyes — ۲۰۱۳

۰۴ – Kamoter – Dove — ۲۰۱۰

۰۵ – Daye — ۲۰۰۶

۰۶ – Qesri Shirin, City of Love — ۲۰۰۴ قصر شیرین

۰۷ – Picture of the Word — ۲۰۱۹

RIAL 50,000 – خرید
, , , , , ,