مجموعه کامل آلبوم های برهم حسن

در تاریخ 2016/03/22
مجموعه کامل آلبوم های برهم حسن-Barham Hassan
کوردی
هنرمند برهم حسن خواننده کورد متولد شهر سلیمانیه عراق از خواننده های دهه ی ۸۰ میلادی و نوستالوزی
برای جوانان دهه ی ۸۰ می باشد ایشان خواهر زاده ی هنرمند بزرگ کورد محمد جزا علی می باشد .
این مجموعه شامل کلیه آلبومهای صوتی و کنسرتها و کلیپهای این هنرمند بزر گ میباشد

Barham Hassan

RIAL 35,000 – خرید
, , ,