مجموعه ۱۰ قسمتی پیشگامان موسیقی ایران

در تاریخ 2017/08/02
مجموعه ۱۰ قسمتی پیشگامان موسیقی ایران 
(زندگینامه اساتید موسیقی سنتی ایرانی)
مجموعه کامل برنامه رادیویی پیشگامان موسیقی ایران
تهیه کننده : محمود خوشنام
برنامه اول : زندگینامه عبدالوهاب شهیدی
برنامه دوم : زندگینامه همایون خرم
برنامه سوم : زندگینامه پرویز یاحقی
برنامه چهارم : زندگینامه علی تجویدی
برنامه پنجم : زندگینامه محمد نوری
برنامه ششم : زندگینامه رحمت الله بدیعی
برنامه هفتم : دانلود برنامه هفتم
برنامه هشتم : زندگینامه عطا الله خرم
برنامه نهم : زندگینامه تورج نگهبان
برنامه دهم : زندگینامه فرامرز پایور

 

برنامه پيشگامان موسيقی ايران، در واقع جايگاهی است برای ديدار با نسل دوم و سوم از موسيقيدانان پس از مشروطيت.
آن ها که ۵۰ سال اخير هم حافظ ارزش های موسيقی سنتی بوده اند و هم هر کدام به شيوه هود در اين عرصه دست به نو آوری زده اند. توفيق و شهرت آنان نشان می دهد که موسيقی سنتی نيزمی تواند نو آورانه باشد.
بسياری از اين موسيقيدانان که در ميان شان تکنوازان و تک خوانان برجسته نيز به چشم می خورند، در سال های پس از انقلاب، از صحنه های اجرايی به ويژه از رسانه های عمومی، دور نگاه داشته شده اند. بعضی بی صدا، بيرون از ايران به سر می برند و بعضی ديگر که در ايران مانده اند، ناگزير خاموشی گزيده اند.
در نتيجه نسل جوان تر نيز از دستاوردهای هنری آنان بی خبر می ماند. تنها، گاه، مرگ به هنگام، يا نابهنگام، رسانه ها را به ياد آنها می اندازد و چند کلامی کليشه وار و بر عنوان بدرود به زبان و قلم می آوردند.
برنامه پيشگامان می خواهد، پيش از آن که فرصت ها از دست برود تا آن جا که می تواند، با ياری خود آن ها زندگی و هنرشان را تصوير کند. BBC
RIAL 50,000 – خرید
, , , , , , , , , , , ,