مستندوبیوگرافی از زبان هنرمند داوود آزاد

داود آزاد از چهره‌های شناخته‌شده موسیقی سنتی ایران است که در سال‌های اخیر به ترکیب و تلفیق موسیقی سنتی با سبک‌های کلاسیک و جاز و بلوز پرداخته است.

مطالعه بیشتر