مستند قاجارها و موسیقی بزمی

در تاریخ 2018/09/13
در این برنامه بلوربنفش به مکانهایی سر می‌زند که روزی موسیقی بزمی از یاد رفته در آن طنین می انداخت. به تالار رقصی که ناصرالدین شاه در سفر فرنگ در تفلیس از آن نوشته و تالار آینه قصری که بنایان اصفهانی در آن کار کردند. در این برنامه قسمتهایی از ایران گم شده در شهر تفلیس گرجستان به نمایش گذاشته می‌شود.
بهزاد بلور در کنار بازسازی موسیقی بزمی با تار و تنبک (اجرا در تالار قصر فیروزه برجومی) با خاطرات تاریخی ایرانیان در تفلیس آشنا شده و از برداشتشان از این شهر فرنگ خبر می‌دهد.
, ,