مستند کتاب شیوه سنتور نوازی استاد پشنگ کامکار

در تاریخ 2018/04/28

کتاب شیوه سنتورنوازی از آثار مهم در رپرتوار سنتورنوازی و موسیقی ایرانی است. کمتر اثری تا این حد توانسته در فضای آموزشی موسیقی ایرانی تأثیرگذار باشد. این کتاب که می توان آن را پرفروش ترین اثر آموزشی موسیقی هم دانست تألیف استاد پشنگ کامکار است. تاكنون ٦٤ بار تجديد چاپ شده است و بيش از ١_ميليون هنرجو از اين شيوه آموزش سنتور ديده اند اين كتاب بيش از ٣ بار ويرايش شده و هرسال بروز و اصلاح ميشود . روایت استاد پشنگ کامکار و گفتگو با سودابه سالم و سیاوش کامکار را از چگونگی شکل گیری این اثر را تماشا کنید
, , , , , , ,