نغمه راست-وحید تاج و محمدجواد خسروی

در تاریخ 2016/09/30

وحید تاج و محمدجواد خسروی – نغمه راست

این قطعه بر روی سروده ای از «حافظ شیرازی» و در «راست پنجگاه» ساخته و پرداخته شده است و نوازندگان آن آزاد میرزاپور (تار)، مهرداد ناصحی (کمانچه و‌قیچک آلتو)، علیرضا دریایی (کمانچه)، حسین رضایی نیا (دف)، امین گلستانی (عود)، حنانه سعیدی (قانون)، احمدرضا جلالی (تنبک) و محمد جواد خسروی (کمانچه و شورانگیز) می باشند.

شایان ذکر است که این تصنیف به پاس قدردانی از زحمات استاد «مجید درخشانی» در عرصه ی موسیقی اصیل ایرانی به ایشان تقدیم شده است.

خواننده
وحید تاج
آهنگ ساز
محمدجواد خسروی
نوازندگان
محمدجواد خسروی، مهرداد ناصحی، احمدرضا جلالی، حنانه سعیدی، امین گلستانی، حسین رضایی نیا، علیرضا دریایی، آزاد میرزاپور

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,