هزل خوانی ۱ پسر میرزا مشیرعلیرضا رضاییAli Reza Rezai

در تاریخ 2018/01/21
هزل خوانی ۱ پسر میرزا مشیرعلیرضا رضاییAli Reza Rezai
هزل در پی موضوعی جدی نیست و با طنز و هجو متفاوت است؛ چرا که در طنز، خنده وسیله‌ای است برای رسیدن به هدفی والاتر، و هجو در حمله‌های خود جنبه‌های فردی یا سیاسی-اجتماعی را در نظر دارد.

 

ریشه‌شناسی
هزل واژه‌ای عربی است و معنی آن مزاح و بیهوده‌گویی است. در انگلیسی Facetiousness، فرانسوی Facétieux و در لاتین Facetiae گفته می‌شود. هزل با ریشهٔ عربی، با کعِب و هذیان و سخریه هم‌معناست. در
آیه ۱۴ سورهٔ الطارق، به این معنا آمده است: و ما هو بالهزل که گفته‌اند: «ای لیس بهذیان» یا «و ما هو باللّعب» و «ای لیس بالسُّخریة».
, , , , , , , ,